IRÁN ÚJABB JOGSÉRTÉSEI

Irán nemrég tett jelzései dacára – miszerint „szándékában áll javítani az emberi jogokat sértő ügyein” -, semmi jele a változásnak az ENSZ emberi jogok biztosának legutóbb közzétett jelentése szerint. „Az Iráni Iszlám Köztársaságban az emberjogi helyzet továbbra is komoly aggodalomra ad okot, a javulásnak semmi jele” – mondta Ahmed Shaheed, az ENSZ emberi jogok külön megbízottja Iránban.
 

Dr. Shaheed aggodalmát fejezte ki többek között a nagyszámú kivégzés, a nők és etnikai kisebbségek elleni folytonos diszkrimináció, az elviselhetetlen börtön-körülmények és a szólás- és gyülekezés szabadságának korlátozása miatt.

Azt is mondta, hogy az iráni vallási kisebbségek, mint a bahá’iok, keresztények, szunniták és mások növekvő mértékben szenvednek el jogi megkülönböztetést számos területen, beleértve az oktatást, munkahelyi alkalmazást, és gyakran önkényes letartóztatást, kínzást és bántalmazást.

A jelentést hivatalosan is beterjesztették az ENSZ Közgyűlésnek, több bekezdést is szentelve az iráni bahá’í közösség durva üldözésének.

„A különmegbízott folytatja megfigyelését arra nézve, ami az emberi jogok szisztematikus megsértésének fokozódó mintájának tűnik a bahá’í közösség tagjai ellen, akik ki vannak téve önkényes letartóztatásnak, kínzásnak és bántalmazásnak, vallási ügyekben való aktív részvételük miatt nemzetbiztonsági felügyeletnek, a vallásgyakorlás korlátozásának, a felsőfokú oktatás megtagadásának, állami alkalmazás akadályozásának és becsmérelésnek az iskolákban” – írja.

Bani Dugal, a Bahá’í Nemzetközi Közösség fő képviselője az ENSZ-nél, üdvözölte a jelentést, mondván, hogy az világos képet adott arról, hogy mi történt és történik Iránban még Hassan Rouhani elnök megválasztása után is, aki pedig nyilvános ígéreteket tett a javulásra.

„Iránból kapott újabb beszámolók felkavaró részleteket közölnek, jelezve, hogy semmiféle javulás nem történt„ – mondta Dugal asszony. „Az irodánkba érkező jelentések valójában az iráni bahá’iok helyzetének romlásáról adnak hírt. Meg kell jegyeznünk, hogy bár a közel múltban a médiában sok hírt adtak néhány lelkiismereti /?/ fogoly kiengedéséről, ezek között egyetlen bahá’í sem volt.”

Ms. Dugal kijelentette: „Amit látunk, az a szokásos eljárás folytatása: a nemzetközi közösség áltatása és a nemzetek családjának csillapítása, míg az elnyomás otthon teljes erővel folyik. A bahá’í közösséget Iránban, mint sok más kisebbséget az országban, továbbra is megfosztanak a legalapvetőbb jogoktól, végső soron egy életképes közösség létjogától. Irán kormányát felelősségre kell vonni ezért a képmutatásért és kettős mércéért.”

Ms. Dugal szerint „Dr. Shaheed jelentésére Irán hivatalos válaszában a kormány állítja, hogy más vallások követőinek, beleértve a bahá’iok at is, polgári jogait teljes mértékben betartják.

Ha ez így van,

  • akkor hogy lehet, hogy a gyűlölettel teli felbujtás áradata folyik a bahá’iok ellen az állami médiában, sőt még megerősödött az utóbbi hetekben?
  • akkor hogy lehet, hogy egyszerű bahá’iok állandó kegyetlen zaklatásnak vannak kitéve a megélhetésük keresése közben, és hivatalos kormány-rendeletek kimondottan tiltanak a bahá’ioknak egy tucat foglalkozást, a gyakorlatban sokkal többet?
  • akkor hogy lehet, hogy a bahá’í közösség minden tulajdona lefoglalva marad, és még a bahá’í temetők sem mentesek a rombolástól?
  • akkor, mi a magyarázat a hivatalos rendeletre 81 egyetemet illetően, hogy nem vehetnek fel bahá’í diákokat, és miért van még érvényben a rendelet, miszerint ki kell csapni a diákot, ha kiderül, hogy bahá’í?
  • akkor hogy lehet, hogy még a bátor ügyvédek is, akik védik a bahá’iokat az igazságtalanságok ellen, maguk is börtönbe kerülnek?
  • akkor miért bocsát ki az ország Legfőbb Vezetője egy fatwát, mely a bahá’iokat „tisztátalanoknak” bélyegzi, és arra szólít, hogy azonosítsák őket és taszítsák ki a társadalomból?

Ezek és számtalan más eset, melyek a nyilvánvaló vallási megkülönböztetés bizonyítékai, kétségkívül megalapozzák az államilag szervezett, dermesztően alattomos kampány jelenlétét, melynek célja egy vallási közösség megsemmisítése a saját szülőhazájában.

Meddig fog az iráni kormány kitartani ebben a hamis és álságos szerepben?

További információk itt:

http://www.bic.org/media/media-information