ENSZ-FELSZÓLÍTÁS IRÁNNAK

Az ENSZ múltheti szavazása során a felszólalók mély aggodalmukat fejezték ki az emberi jogok folyamatos megsértését illetően Iránban. Midez jól mutatja, hogy a nemzetközi közösség nem elégszik meg a javulás puszta ígéreteivel. „A legutóbbi határozatával az ENSZ Közgyűlés világosan kimondja, hogy csupasz szavak helyett tetteket vár el Irántól az emberi jogokat illetően.” – nyilatkozta Bani Dugal, a Bahá’í Nemzetközi Közösség fő képviselője.

Hassan Rouhani iráni elnök választási kampánya idején olyan ‘polgárjogi törvényt’ ígért, mely egyenlő jogokat teremt az ország minden polgárának – faji, nemi vagy vallási megkülönböztetés nélkül. Ms. Dugal szerint: „Rouhani elnök számára eljött az idő, hogy ezt az ígéretét tettekkel beváltsa.”

Az erélyes és mélyen szántó határozat jelzi továbbá, hogy az utóbbi hónapokban szinte semmi nem változott Iránban. Rouhani a lelkiismereti foglyok széleskörű szabadlábra helyezéséről is ígéretet tett, de eddig csak néhányat engedtek el. Egyikük sem volt bahá’í.

Közgyűlés 3. Bizottsága 83:36 arányban, 62 tartózkodással, jóváhagyta az erélyes határozatot, mely kimondja, hogy Irán „folytatja az emberi jogok rendszeres megsértésének széles lajstromát.”

A határozat többek között „mély aggodalmát” fejezi ki amiatt, hogy Irán továbbra is kínzást alkalmaz, magas a kivégzések száma, bírósági eljárások hiánya, és állandó a nők és kisebbségek elleni diszkrimináció, beleértve a vallási kisebbségeket is, mint a bahá’iok.

Míg a határozat üdvözli Rouhani elnök utóbbi ígéreteit az emberi jogok javítására vonatkozóan, „különösen a nők és etnikai kisebbségek diszkriminációjának megszüntetését, és a szólás és vélemény szabad kifejezésének támogatását”, a hat oldalas dokumentum a nemzetközi emberjogi törvények megsértésének sok aktuális esetét is felsorolja. Ajánlásokat is tartalmaz megfelelő intézkedésekre.

A határozat több bekezdést szentel az iráni bahá’iok állandó üldözésének, kifejezve aggodalmát a „célzott támadások és gyilkosságok”, „önkényes letartóztatások és fogva tartások”, és „a felsőfokú oktatási intézményekbe jutás korlátozása” miatt.

A határozat felhívja Iránt, hogy „ismerje el a bahá’í közösséget, engedje szabadon a 2008 óta bebörtönzött 7 bahá’í vezetőt, garantálja minden bahá’ínak – a hitük miatt fogva tartottaknak is – a törvényes eljárást és a jogokat, melyeket az alkotmány biztosít számukra.”

Ez a határozat valójában egy cselekvési terv arra, hogy Iránnak mit kell tennie ahhoz, hogy kötelezettségeit teljesítse a nemzetközi emberjogi szerződés alapján, melyhez csatlakozott.” -, mondja Ms. Dugal.

Jelenleg több mint 100 bahá’í van börtönben, kizárólag vallási meggyőződésük miatt.

A határozat felszólítja Iránt, hogy azonnal és feltétel nélkül engedje szabadon mindazokat, akiket önkényesen vettek őrizetbe, többek között vallásszabadsági jogaik gyakorlása miatt. Bahá’iok biztosan ebbe a kategóriába tartoznak.

Az iráni bahá’iok ellen folytatódik az oktatási és gazdasági elnyomás. Korábban a Reuters hírügynökség közölt egy hosszú feltáró beszámolót, ami többek között bemutatta, hogy a kormány az évek során sok bahá’í tulajdont elkobzott, és aztán azok nyereségéből fedezte azt a politikát, ami alapjában véve a bahá’iok üldözését célozta.

A határozatot Kanada terjesztette elő, 46 más ország támogatásával. E dokumentumban arra is felszólítják Iránt, hogy jobban működjön együtt az ENSZ emberjogi ellenőreivel, hogy engedjék be őket az országba, valamint arra kérik az ENSZ főtitkárát, hogy a jövő évben számoljon be újra, mennyire haladt Irán emberjogi kötelezettségei teljesítésében.

További információ elérhető: http://www.bic.org

Forrás: Bahá’í Nemzetközi ENSZ Iroda